วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งกินได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม

Spread the love

เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องกินในร้านให้ได้ไม่เกิน 22.00 น.

วันที่ 20 ม.ค. 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2564 ได้ประกาศยกเลิกข้อ 2 คำสั่งที่ 6/2564 โดยอนุญาตให้เปิด สนามมวย, สถานฝึกซ้อมมวย, สนามแสดงศิลปะมวยไทย, ร้านเหล้าตอง, สาถนที่เน้นขายสุรา-เคร่องดื่มแอลกฮอล์

ยกเลิกคำสั่งที่ 7/2564 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม นั่งกินอาหารในร้านได้เป็นปกติไม่กำหนดเวลา ในร้านสามารถเล่นดนตรี การบันเทิงได้ ส่วนร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มในร้านได้ถึง 22.00 น. เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง