เกษตร มช.จับมือ สวทช.ผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดลดการเผาแก้หมอกควันเชียงใหม่ (มีคลิป)

Social Share

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจลดหมอกควัน ร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ช่วงเช้าวันที่ (18 มี.ค. 61) นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมในโครงการ รวมใจลดหมอกควันร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่โรงเรือนโคเนื้อ CMU BEEF สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร โดยใช้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์รักษ์โลก เพื่อลดการเผาและแก้ปัญหาหมอกควันที่ต้นเหตุ

ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การผลิตอาหารหมักโคจากเปลือกข้าวโพด เป็นการนำเปลือกข้าวโพดมาหมักในภาชนะที่มีฝาปิดโดยหัวเชื้อประกอบด้วยส่วนผสมจากลูกแป้งจุลินทรีย์ รำกลาง กากน้ำตาล และน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยเปลือกข้าวโพดควรชุ่มน้ำหรือแช่ก่อนใส่ถังหมัก เมื่อรดหัวเชื้อให้ทั่วเปลือกข้าวโพดและผสมให้เข้ากันแล้ว ให้ทำการอัดไล่อากาศหรือเหยียบให้แน่นและปิดให้สนิท หมักไว้ 21 วัน จึงนำไปใช้

ผลการทดสอบการกินของโค พบว่า โคจะกินอาหารหมักดีกว่าฟางข้าว ที่ผ่านในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยเศษเปลือกข้าวโพดเหลือจากการเก็บเกี่ยว หากเรานำมาทำอาหารสัตว์ก็ถือว่าได้ลดการเผาลงได้

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาและประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาเข้ารับการอบรมเข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป ในส่วนของภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำจะดำเนินการผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนจะวิเคราะห์ติดตามทดสอบคุณภาพของอาหารสัตว์เพื่อให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่เตือนชาวอำเภอจอมทองและกัลยาณิวัฒนาดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ มีค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน
รองเสนาธิการศูนย์ฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า รับมองอุปกรณ์ดับไฟจาก AIS เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เตือน 15 เม.ย.นี้ อากาศจะแย่หมอกควันจะเกินมาตรฐาน ให้ดูแลสุขภาพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำ อส.ร่วมกับ นักศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ช้างเผือก ทำแนวกันกว่า 3 กม.บนยอดดอยสุเทพ
ชุดเสือไฟจิตอาสาบ้านแม่นาจร แม่แจ่ม ประสบเหตุพลัดตกเขาขณะดับไฟในป่าลึก กระดูกขาหักสองท่อน