วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เกษตรรุ่นใหม่ร้อยใจสืบวิถี เป็นหนึ่งเดียว ใช้ความรู้ที่ถนัดต่อยอดเทคโนโลยีจนก้าวสู่แบรนด์ชื่อดัง

Social Share

เกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนแม่ทา หันกลับมาความรู้ที่มีสู่ชุมชนต่อยอดด้วยเทคโนโลยีจนทำให้เกิดแบรนด์ Maetha สู่ชุมชนเกษตรที่เข้มแข็ง

วันที่ 26 ม.ค. 61 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตมมการดำเนินงานขยายผลในพื่นที่คทช. อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีนางปฤษณา บรรพโต เกษตรอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน เดิมเป็นกิ่งอำเภอ จนพ.ศ. 2550 ตั้งเป็นอำเภอแม่ออน ภูมิประเทศเป็นภูเขาป่าไม้ ที่ราบลุ่ม ลุ่มน้ำสำคัญคือลุ่มน้ำแม่ออน ด้วยพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าทำให้การประกอบอาชีพทำการเกษตรประสบปัญหาจึงมีการจัดการแบบบูรณาการจากทางภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2557

นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่ดำเนินการ ใน 4 อำเภอ คืออำเภอ ฮอด จอมทอง ฝาง แม่ออน เกษตรกรจำนวน 2,263 ราย 84 กลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินมีทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศัตรูพืชชุมชน รวมถึงโครงการเกษตรเมืองสีเขียวที่เป็นงบพัฒนาจังหวัด

โดยมีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบควาสสำเร็จ เช่น นายสไหว สุทธนิล ที่สามารถเป็นต้นแบบในการผลิตพืชแบบอินทรีย์ และนายกำจัด อะติถะ ที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี

ชุมชนนี้ยังเกี่ยวร้อยใจโดยทำงานในรูปแบบสหกรณ์ และสามารถต่อยอดไปยังเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนที่หันกลับบ้านและใช้ความรู้ความสามารถที่ตนถนัดและร่ำเรียนมาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและการตลาดภายใต้แบรนด์” Maetha” กลับสู่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์