วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ฝากความห่วงใยเกษตรกรเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ระวังโรคเกี่ยวกับเชื้อรา หนอนและผีเสื้อ

Social Share

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตือนเกษตรกรในสภาวะอากาศเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยจะมีพวกโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา เพราะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดในพืชผัก พืชตระกูลแตง เช่น โรคราแป้ง ราน้ำค้าง ไม้ผลก็ต้องระวังในเรื่อง โรคแอนแทรคโนส ในไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง และ แมลงค่อมทอง หนอนกัดกินใบ ผีเสื้อมวนหวาน ในต้นลำไย

ในครั้งนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ดได้ลงพื้นที่แนะนำแนวทางสำรวจศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)ในแปลงพืชผักไฮโดรโปนิกส์ และแปลงอนุรักษ์ข้าวก่ำข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบแมลงศัตรูขาว พบมีหนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงระดับเสียหายทางเศรษฐกิจจึงแนะนำ ใช้สารชีวภัณฑ์ และหมั่นสำรวจตรวจแปลงเป็นประจำซึ่งวิธีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)

หมายถึงการเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชที่มีอยู่อย่างรอบคอบแล้วนำมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชและคงไว้ซึ่งระดับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้สิ่งแปลกปลอมอื่นๆอย่างคุ้มค่าและลดหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม IPM เน้นการปลูกพืชให้แข็งแรงให้มีการกระทำที่อาจรบกวนระบบนิเวศเกษตรน้อยที่สุดและสนับสนุนกลไกการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชและจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรอมก๋อยถึงมีพื้นที่มากแต่ปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว ขอปลูกพืชแซมผสมผสานเก็บเงินแสน เงินล้านดีกว่า
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน