วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ฝากความห่วงใยเกษตรกรเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ระวังโรคเกี่ยวกับเชื้อรา หนอนและผีเสื้อ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตือนเกษตรกรในสภาวะอากาศเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยจะมีพวกโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา เพราะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดในพืชผัก พืชตระกูลแตง เช่น โรคราแป้ง ราน้ำค้าง ไม้ผลก็ต้องระวังในเรื่อง โรคแอนแทรคโนส ในไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง และ แมลงค่อมทอง หนอนกัดกินใบ ผีเสื้อมวนหวาน ในต้นลำไย

ในครั้งนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ดได้ลงพื้นที่แนะนำแนวทางสำรวจศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)ในแปลงพืชผักไฮโดรโปนิกส์ และแปลงอนุรักษ์ข้าวก่ำข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบแมลงศัตรูขาว พบมีหนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงระดับเสียหายทางเศรษฐกิจจึงแนะนำ ใช้สารชีวภัณฑ์ และหมั่นสำรวจตรวจแปลงเป็นประจำซึ่งวิธีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)

หมายถึงการเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชที่มีอยู่อย่างรอบคอบแล้วนำมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชและคงไว้ซึ่งระดับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้สิ่งแปลกปลอมอื่นๆอย่างคุ้มค่าและลดหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม IPM เน้นการปลูกพืชให้แข็งแรงให้มีการกระทำที่อาจรบกวนระบบนิเวศเกษตรน้อยที่สุดและสนับสนุนกลไกการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชและจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรอมก๋อยถึงมีพื้นที่มากแต่ปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว ขอปลูกพืชแซมผสมผสานเก็บเงินแสน เงินล้านดีกว่า
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน