วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

อำเภอแม่ออนเชียงใหม่ คุมเข้มห้ามเผาป่า หากเผาโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกิดการลุกลามผู้เผาต้องรับผิดชอบ

Social Share

อำเภอแม่ออนเชียงใหม่ คุมเข้มห้ามเผาป่า หากเผาโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกิดการลุกลามผู้เผาต้องรับผิดชอบ

ช่วงเช้าวันที่ 15 ก.พ. 61 นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ขณะนี้ทราบว่าเกิดขึ้นมาหลายจุด นอกจากนี้นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำหนดห้วงเวลาห้ามเผาในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของอำเภอแม่ออน ในอดีตก็เกิดไฟป่าเหมือนกัน

ดังนั้น เพื่อขานรับนโยบายของทางจังหวัด และเป็นนโยบายของทางอำเภอที่เข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาป่า และการลดจุดความร้อน (Hotsport) ในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับ นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดอำเภอฝ่ายงานความมั่นคง ประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันรณรงค์ ออกให้ความรู้กับชาวบ้าน

ล่าสุดได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต.ทาเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม มหกรรมแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลทาเหนือ ประจำปี 2561 ขึ้นที่บริเวณทุ่งกาสะลอง บ้านห้วยยาบ ตำบลทาเหนือ เพื่อสืบสานกิจกรรมการจัดการทรัพยากรของชุมชนตำบลทาเหนือ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้าน และนำรูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนมาใช้ ให้ชาวบ้านได้หยุดการเผา ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้าน

การจัดการกับปัญหาเรื่องขยะ เรื่องวัสดุทางการเกษตร หากจะมีการเผาก็ต้องแจ้งให้กับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทาง อบต. ได้รับทราบก่อน หากเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าหรือทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆ บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบ ซึ่งปีที่ผ่านมาทางกลุ่มชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ซึ่งทางอำเภอก็เตรียมขยายผลการอบรมและการทำแนวกันไฟไปยังหมู่บ้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่เตือนชาวอำเภอจอมทองและกัลยาณิวัฒนาดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ มีค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน
รองเสนาธิการศูนย์ฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า รับมองอุปกรณ์ดับไฟจาก AIS เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เตือน 15 เม.ย.นี้ อากาศจะแย่หมอกควันจะเกินมาตรฐาน ให้ดูแลสุขภาพ
เกษตร มช.จับมือ สวทช.ผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดลดการเผาแก้หมอกควันเชียงใหม่ (มีคลิป)
อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำ อส.ร่วมกับ นักศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ช้างเผือก ทำแนวกันกว่า 3 กม.บนยอดดอยสุเทพ