วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

หอมหัวใหญ่เชียงใหม่ยังราคาสูง กิโลกรัมละ 12 บาท ด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมช่วยเหลือเร่งกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกร

Social Share

หอมหัวใหญ่เชียงใหม่ยังราคาสูง กิโลกรัมละ 12 บาท ด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมช่วยเหลือเร่งกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกร

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะได้ออกติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2561 ที่กำลังออกสู่ตลาดในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอได้เข้าพบและให้ข้อมูล

พืชตระกูลหอมไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในเขตภาคเหนือจะครองพื้นที่ปลูกมากที่สุดกว่า 50-70 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังกล่าว ซึ่งจะออกสู่ตลาดตั้งเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชดังกล่าวนั้นก็ต่างรู้ดีว่าจะต้องติดตามสถาณการณ์ตั้งแต่ผลิตจนถึงออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดรวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกร

หอมหัวใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมมีพื้นที่ปลูก 6,795 ไร่ ผลผลิต 27,180 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.83 เกษตรกรเริ่มปลูกในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ปลูกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 58 รองลงมาเดือนธันวาคมร้อยละ 30 เกษตรกรในอำเภอแม่วาง ถือเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด รองลงมาคือ อำเภอฝาง และอำเภอสันป่าตอง

การเก็บเกี่ยวนั้น เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 เก็บเกี่ยวมากที่สุดในเดือนมกราคม ร้อยละ 45 ของพื้นที่ รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 35 ขณะนี้ทำการเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 37 ของพื้นที่ คิดเป็นผลผลิต 10,056 ตัน

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในอนาคต หากผลผลิตทั้ง 3 อำเภอออกมาทั้งหมด ก็จะช่วยวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพาณิชย์จังหวัด และธนาคาร ธกส. รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้า และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร และราคาไม่ตกต่ำ อีกทั้งประชาชนจะได้หอมหัวใหญ่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกด้วย

นางกัลยกร สมโนเกษตรอำเภอแม่วาง ให้ข้อมูลว่ามีเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานเกษตรแม่วางไว้จำนวน 3,500 ไร่ ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตที่อำเภอแม่วางเก็บเกี่ยวไปแล้วจำนวน50%ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500- 4,000 ราคา ณวันที่13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีราคาดังนี้ เบอร์ 0-2 ราคา 12 บาทต่อกิโลกรัม เบอร์ 3 ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม เบอร์4 ราคา 8 ต่อกิโลกรัม โดยแรงงานที่มาเก็บเกี่ยวตะเป็นแรงงานที่มาจากต่างอำเภอโดยเป็นแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดคุณภาพ ณ แปลงปลูกเบื้องต้นโดยอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่ประมาณ300-500ร้อยบาทต่อวัน คาดการณ์ว่าเดือนเมษายนจะเก็บเกี่ยวหมดในฤดูกาลนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์