วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ตะลุย สวนเกษตรบ้านสันลมจอย เกษตรในเมือง-เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดเชียงใหม่

Social Share

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการบริหาร ความเจริญศูนย์กลางธุระกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ทุกคนทราบดีว่ามีความเจริญรองจากกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ยาวนาน มาหลายร้อยปีทำให้เชียงใหม่ในปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนั่นมีตึกรามบ้านช่องมากมาย พื้นที่ๆเป็นพื้นที่สีเชียวนั้นลดน้อยลงไปทุกที แม้กระทั่งปัจจุบันภายในรั้วบ้านพืชผักที่เป็นพืชที่สามรถเก็บได้ตามรั้วบ้าน นั้นแทบจะไม่มี ต้องจับจ่ายใช้สอยใช้เงินตราที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหรือแม้กระทั่งความสุข หรือเวลาในครอบครัวลดลง ก็อาจทำให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมต่อไปได้

เพราะฉะนั้นในฐานะศูนย์เรียรู้เพิ่มใประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านสันลมจอย ม.13 ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ที่อยู่ในเขตเมืองนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงต่างจากศูนย์เรียนรู้อื่นบ้างเพราะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จึงร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาผ่านหน่วยงานหลัก คือสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการนำของนางกฤษฎาพร บุตรแก้ว เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนศพก.ดังกล่าว ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สร้างฐานการเรียนรู้แนวเกษตรในเมืองบวกวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้งฐานดินน้ำปุ๋ย ฐานการเลี้ยงไก่เนื้อ ฐานการเลี้ยงแพะ ฐานการเลี้ยงไก่ ฐานการปลูกผักบนวัสดุเหลือใช้เช่นกระสอบปุ๋ย การปลูกมะนาวในวงบ่อ โดยได้รการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ศพก. เพื่อเกษตรกรที่อยู่ในเมืองหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ โดย นายสุระเชษฐ์ ตาคำมา ประธานศูนย์ศพก. และสมาชิกได้สาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และให้ข้อมูลว่า จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เป็นอย่างมาก ทำไมเราถึงต้องปลูกกล้วย ทำไมเราจึงใช้หน่อกล้วย ให้ลองสังเกตุว่าต้นกล้วยปลูกที่ไหน ดินบริเวณกอกล้วยนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้ำของดินบริเวณดังกล่าว เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆรากกล้วยนั่นเอง ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี

                

 • วัสดุที่ใช้
  1.หน่อกล้วยที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรค ขนาดสูงจากโคนถึงปลายใบไม่เกิน 1 เมตร (เอาเหง้าพร้อมราก และให้มีดินติดรากมาด้วยไม่ต้องล้างดินออก)
  2.กากน้ำตาล 1 ลิตร (1 ใน 3 ส่วนของหน่อกล้วย) (บางสูตรจะใช้สารเร่ง พด. 2 )
  3.น้ำสะอาด (ไม่มีคลอรีน) 3 ลิตร
  4.ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ
  5.หมักไว้ ประมาณ20วันนำไปใช้รดพืชโดยใช้20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

                

ดังจะเห็นว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านสันลมจอย อ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้น ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้สนใจและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเขตเมืองผสมผสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตได้อย่างลงตัวอีกด้วย

 

ข้อมูลจากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรอมก๋อยถึงมีพื้นที่มากแต่ปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว ขอปลูกพืชแซมผสมผสานเก็บเงินแสน เงินล้านดีกว่า
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน