วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

4 วันแล้ว แม่ฮ่องสอนดีใจไม่เจอผู้ป่วยโควิดเพิ่ม เหลือรักษาตัวใน รพ. เพียง 7 คน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

แม่ฮ่องสอนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง 4 วันแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุป สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาหายแล้ว 33 คน จากยอดสะสม 40 ราย เหลือเพียง 7 ราย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงอยู่ที่40 ราย โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 4 วัน แล้ว ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิผล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ คงเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 7 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 3 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง3 ราย และโรงพยาบาลปาย 1.ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรงส่วนอีก 1 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุและมีอาการทางเดินหายใจยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย.COVID-19.จำนวนทั้งหมด 116.เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 109เตียง

สำหรับการดำเนินงานค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน145 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น ผลการตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมดส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์หน้า จะตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่ม พนักงานขับรถประจำทาง พนักงานส่งของ พนักงานส่งอาหาร จำนวนประมาณ 100 คน

นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวง สาธารณสุข ได้เปิดรับจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุ60 ปี ขึ้นไปและ 2) กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะ 5โรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด/รังสีบำบัด/ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตรโดยสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบ LINE OA หมอพร้อมในกรณีที่มีโทรศัพท์มือถือ หรือ ไปจองคิวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)ใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถกับแจ้งความต้องการฉีดวัคซีนกับ อสม. ในพื้นที่ โดยข้อมูลที่จะต้องแจ้งประกอบด้วย ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์มือถือ และโรงพยาบาลที่จะไปรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นพค.36 แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน รับมือพายุฝน น้ำป่าไหลหลาก
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สบเมย ตรวจอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เน้นการป้องกันลดการสูญเสีย
(มีคลิป) ไม่กลัวโควิด เชียงใหม่จับบ่อนไก่แม่ริม และตรวจวัยรุ่นรวมกลุ่มอ่างเก็บน้ำกว่า 50 คน ขณะที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
(มีคลิป) เชียงใหม่ ติดโควิดตายเพิ่ม 2 ราย รวมแล้ว 14 ราย ส่วนภาพรวมพบผู้ติดเชื้อน้อยลง รักษาหายแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
(มีคลิป) เชียงใหม่ ขยายเวลาเคอร์ฟิว เปิด-ปิด สถานบริการ เริ่ม 8 พ.ค.นี้ คุมเข้มสถานที่เสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19
(มีคลิป) เชียงราย ประกาศเคอร์ฟิวบางพื้นที่ สั่งห้ามรวมตัวดื่มเหล้า สังสรรค์