วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

(มีคลิป) เปิดเรียนออนไซต์วันแรก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้นปลอดภัย

Spread the love

เปิดเรียนออนไซต์วันแรก ตามที่กระทรวงศึกษากำหนด โรงเรียนชื่อดังในเชียงใหม่ ทดลองให้เด็กโตมาเรียนก่อน พร้อมเตรียมปรับมาตรการเรียนสลับวันกับออนไลน์ เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานวัน ในวันนี้เป็นเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นวันแรกทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด ที่เปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ และให้แต่ละโรงเรียนประเมินเรื่องของมาตรการป้องกันให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาและไม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมีการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งในการพิจารณา แบ่งการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานศึกษาของตนเอง โดยที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 2,200 กว่าคน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และในวันนี้ก็ได้เปิดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ามาเรียนแบบออนไซต์เป็นวันแรก พร้อมเปิดควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ด้วย ในแต่ละห้องเรียน จะให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีแม่บ้านคอยเดินทำความสะอาดตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ครูที่ทำการสอน ก็จะแบ่งห้องเรียนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ อย่างชัดเจน

นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้มีการเรียนการสอนทั้งหมด 5 รูปแบบ โดยรวมถึงรูปแบบการเรียนออนไซต์ คือการมาเรียนที่โรงเรียนด้วย ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 รูปแบบ คือการเรียนออนไซต์ และออนไลน์ โดยการเรียนออนไลน์นั้นทางโรงเรียนได้เปิดการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แล้ว ส่วนในวันนี้เป็นวันแรกที่ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนแบบออนไซต์ และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนที่โรงเรียน

ส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆ ตั้งแต่อนุบาล 1 – 3 และชั้น ป.1 – ป.5 ในสัปดาห์นี้ได้ให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน และสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะให้เด็กสลับวันมาเรียน โดยจะมีการแบ่งครึ่งของเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กอยู่ภายในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน มีการเว้นระยะห่างในบริเวณห้องเรียน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพราะมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา และปีการศึกษา 2564 นี้ ก็มีการจัดการเรียนการสอน พร้อมมาตรการที่เคยปฏิบัติเหมือนที่ผ่านมา โดยมีการสแกนการวัดไข้ตั้งแต่การเข้าสู่ประตูโรงเรียน การล้างมือด้วยสบู่ เน้นย้ำเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และบริเวณจุดสัมผัสร่วมกันภายในโรงเรียนก็จะมีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และทุกสัปดาห์ก็จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบโรงเรียน ประกอบกับครู และบุคลากรของโรงเรียนก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วร้อยละ 70 ที่เหลือก็รอคิวเพื่อเตรียมรับวัคซีนเพิ่มให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในเร็วๆ นี้