วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ชุมชนบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญหมู่บ้าน ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย ตามประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่

Social Share

ชุมชนบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญหมู่บ้าน ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย ตามประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้าน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญหมู่บ้าน หรือ ประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2567 เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากหมู่บ้าน ชุมชน มีพิธีสวดมนต์เย็น หรือวานปะลีก โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดมนต์เย็น ณ วัดผาบ่องใต้ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่

ประเพณีวานปะลีกหรือการสวดมนต์เย็น เป็นประเพณีหนึ่ง จัดก่อนวันเข้าพรรษาของชาวไทใหญ่ เป็นการทำบุญหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะนำถังน้ำใส่น้ำใส่ทราย ทำต๋าแหลว 7 ชั้นซึ่งจักสานด้วยไม้ไผ่ นำใบไม้มงคล มาทำพิธีเพื่อป้องกันสิ่งที่ร้าย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจัดประเพณีวานปะลีกจะช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงและเชื่อว่าการเลี้ยงเจ้าเมือง จะทำให้หมู่บ้านได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตรายจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ เพราะมีความเชื่อว่า เจ้าเมืองจะคอยปกปักรักษา ดูแล ผู้คนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่