วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำกลุ่ม Startup ชั้นนำ โชว์ที่สุดแห่งนวัตกรรม ในงาน NSP Innovation Fair 2018

12 มิ.ย. 2018
1772
Social Share

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำกลุ่ม Startup ชั้นนำ โชว์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวงาน ภายในงาน NSP Innovation Fair 2018 วันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมช้อป ชิม ในงาน NSP Innovation Fair 2018 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกว่า 50 ราย โดยนำผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากอุทยานฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องสำอาง ที่เป็นผลงานจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยฝีมือคนไทย จำนวนกว่า 100 รายการ มาจัดแสดงและจำหน่าย ร่วมกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น มินิคอนเสิร์ตจาก พีท พล, เปิดตัวแนะนำแอปพลิเคชั่น “บ้านดี – ฮวงจุ้ยเด็ด” ผลงานจาก Startup ด้านศาสตร์จีนที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำ ในกิจกรรม NSP Beauty Guru, กิจกรรม NSP Innovation Meal และกิจกรรม Crowd Pitching จากกลุ่ม Startup ที่มาโชว์ผลงานเชิงวิทยาศาสตร์และให้ความรู้ คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชน และกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2018

 

ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงประโยชน์ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดมูลค่าสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ได้มีการจัดขึ้น จากนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ที่ให้การสนับสนุนในการแสดงถึงความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

โดยผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ซึ่งประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการดำเนิงานอุทยานวิทยาภาคเหนือ โดยภาพว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนภายในงานรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงจะได้รับความสนใจมากขึ้น