วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชนและชุมชน

Social Share

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชนและชุมชน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561

ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา, เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่, ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่

เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย, สร้างทุนทางปัญญาต่อยอดต้นกล้าความดี บ่มเพาะความดีแก่เยาวชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธนาคารกรุงไทย, ชมบ้านสวนพอเพียงและเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ชมนิทรรศการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” และโครงการสนองแนวพระราชดำริที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์, เรียนรู้กล้วยไม้ทรงคุณค่านานาพันธุ์และไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามแปลกตาในเรือนกล้วยไม้และเรือนไม้ดอก, เรียนรู้ความน่ารักของผีเสื้อและแมลง สิ่งมีชีวิตแสนสวยและมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมที่อาคารโลกแมลง รวมทั้งความหลากหลายของพรรณไม้ในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนพืชไร้ดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สวนสมุนไพร และสถาปัตยกรรมจากนานาชาติ จำนวน 22 ประเทศ

พิเศษกว่าทุกปีกับนิทรรศการไฮไลท์ในแต่ละเดือนที่ห้ามพลาด อาทิ เดือนพฤษภาคม ชมนิทรรศการ “Amazing Mars Garden” สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกดาวอังคาร, เดือนมิถุนายน ชมนิทรรศการ “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน, เดือนกรกฎาคม ชมนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์, เดือนสิงหาคม ชมนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติในบูรพกษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี” และ เดือนกันยายน ชมนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

หลักสูตรสำหรับ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และบุคลากรภาคเอกชน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลสู่เด็ก และเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและการจัดแปลงองุ่น, การปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP), การลดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย, การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

หากสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ติดต่อได้ที่ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ โทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.royalparkrajapruek.org

เรื่องมาใหม่