วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

(คลิป) พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ เปิดโครงการ Fresh Farm Fair 1st ตลาดสดสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

Spread the love

 
24 พ.ย. 63 : ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st โดยมีนายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ คณะผู้จัดโครงการ กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer ร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย

นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความเป็นมา ของกลุ่ม Young Smart Farmer เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่ง Young Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  มีทั้งสิ้น 2,822 ราย ในปัจจุบัน ที่จะเติมเต็มภาคการเกษตรในเชิงธุรกิจต่อไป และการจัดงาน ที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องขอชื่นชมกับความสำเร็จของโครงการ ที่มีจำนวนร้านค้าและกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการผลิตและการหาช่องทางการขายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างแพร่หลาย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่อายถกด่วน!! ตั้งด่านเวลา 08.00 น. คัดกรองคนเข้าเชียงใหม่พรุ่งนี้ (30 พ.ย. 63)
กรีนบัส เผยข้อมูลสาวติดโควิดเดินทางมากับรถสายเชียงราย-เชียงใหม่ ยืนยันใส่หน้ากากตลอดเวลา ยืนยันพนักงานไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดและรอผลตรวจอยู่ พร้อมนำรถทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งคัน
(คลิป) สาธารณสุข เปิดไทม์ไลน์เส้นทาง หญิงไทย 29 ปีติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา
คณะเกษตรศาสตร์ มช. จับมือแหล่งปลูกกาแฟ และนักธุรกิจดัง ตัน ภาสกรนที เปิดกิจกรรมเอาใจคอกาแฟ จัดกิจกรรม One Organic at One Nimman เพื่อผลักดันกาแฟในภาคเหนือ
ทหารพราน 32 เชียงราย รวบ 6 สาว แอบย่องข้ามน้ำโขงลอบเข้าเมือง
(คลิป) แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งคุมเข้มแนวพื้นที่แนวชายแดนเชียงราย เร่งป้องกันโควิด-19 จากฝั่งเมียนมา