วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จับมือแหล่งปลูกกาแฟ และนักธุรกิจดัง ตัน ภาสกรนที เปิดกิจกรรมเอาใจคอกาแฟ จัดกิจกรรม One Organic at One Nimman เพื่อผลักดันกาแฟในภาคเหนือ

Social Share

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จับมือแหล่งปลูกกาแฟ และนักธุรกิจดัง ตัน ภาสกรนที เปิดกิจกรรมเอาใจคอกาแฟ จัดกิจกรรม One Organic at One Nimman เพื่อผลักดันกาแฟในภาคเหนือให้รู้จัก กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2563 ที่ One Sala One Nimman อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ One Organic at One Nimman โดยมีนายตัน ภาสกรนที พร้อมด้วย หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานวิจัย บริการชุมชนสู่เกษตรกรกาแฟ มาร่วม 30 ปี โดยคณาจารย์ในหลายสาขาวิชา นักวิจัยและนักศึกษา ภายใต้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก และในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาและโรบัสตาในภาคเหนือตอนบน อย่างน้อย 8 จังหวัด และบางพื้นที่ในภาคใต้ และปัจจุบันได้จัดให้มีหน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย เพื่อเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้เกี่ยวกับกาแฟโดยตรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นศูนย์สนับสนุน การผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ ให้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาฐานการผลิตกาแฟอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากาแฟ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และสนับสนุนการพัมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ให้เหมาะสมกับพื้นที่

โดยการจัดงานจะจัดขึ้นในทุกๆ วันอาทิตย์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟ เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิกาของภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ในงานมีการให้ความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลวิชาการใมนเชิงการปลูกกาแฟ การผลิต จำหน่ายกาแฟ และผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งภาคเหนือ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ากาแฟและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาส ให้ผู้บริโภคและเกษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ และบริโภคผลผลิตกาแฟ และผลผลิตเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายตัน ภาสกรนที เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งประเทศได้รู้จักแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ดีที่สุด เพราะแหล่งปลูกกาแฟยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือ และยังไม่มีใครแย่งชิงพื้นที่การเพาะปลูกกาแฟแหล่งใหญ่ไปจากภาคเหนือได้ ทำให้เห็นว่าภาคเหนือได้รับความนิยมในด้านกาแฟมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะร้านกาแฟที่มีเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งทาง One Nimman ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและให้ทุกคนได้รับรู้จักกับกาแฟของภาคเหนือมากขึ้น และนอกเหนือจากการจัดงานที่นำร้านกาแฟมารวมตัวกันแล้ว ก็จะให้ทุกคนได้รู้จักกับถนนย่านนิมมานเหมินทร์ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจของเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกันด้วย ที่สำคัญนอกเหนือจากการที่ให้ทุกคนรู้จักแหล่งปลูกกาแฟแล้ว คนที่เข้ามาไม่เพียงแต่ได้ชิมกาแฟจากแหล่งผลิตโดยตรง ยังได้รับความรู้ในด้านการปลูกกาแฟ การชงกาแฟที่ไม่ใช่แค่เติมน้ำร้อนลงไปในกาแฟแล้วจะบอกว่าเป็นกาแฟ แต่ทุกคนจะได้รู้ว่ากาแฟที่แท้จริงควรเป็นแบบไหน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการบริโภค คล้ายกับชาที่ต้องมีความรู้ว่าจะบริโภคอย่างไรถึงจะให้ผลที่ดีที่สุด หลังจากนี้ก็จะส่งเสริมและกระตุ้นให้กาแฟของคนเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

เรื่องมาใหม่