วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

บริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ และบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย จำกัด มอบรถยนต์ใช้ในงานบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Social Share

บริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ และบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย จำกัด มอบรถยนต์ใช้ในงานบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สะเรียง

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่บริเวณ หน้าโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ และ บริษัทภาคใต้อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย จำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ ISUZU SPARK 1.9 B พร้อมติดตั้งหลังคาแครี่บอย เพื่อใช้ในโครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมี พันเอกสันติสุข ศรีเมือง ผอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการส่งมอบ และ ผู้แทนบริษัทไทยไปป์ ภาคเหนือ ร้านธงชัยพาณิชย์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมเป็นเกียติในการส่งมอบรถ โดยมี นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมรับมอบรถในครั้งนี้

นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ บริษัทภาคใต้อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ที่ได้มอบรถยนต์ ISUZU SPARK 1.9 B พร้อมติดตั้งหลังคาแครี่บอย ใช้ในงานบริการสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง จะ ได้มีรถยนต์ไว้ใช้ ในการออกให้บริการผู้ป่วยนอกพื้นที่โรงพยาบาล และ เล็งเห็นความสำคัญต่อระบบบริการสาธารณสุขของอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอใกล้เคียงในเขตบริการ ระบบบริการปฐมถือเป็นการให้บริการโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการของประชาชน ซึ่งการออกให้บริการในเชิงรุกถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้การเข้าถึงบริการ ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ ได้ครอบคุลมประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการสูงสุด

สำหรับโรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็น รพ.ชุมชนขนาด 90 เตียง มีขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้ถึง 114 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลพื้นที่ 3 อำเภอโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย และ รพ.ศูนย์อพยพในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการขยายโรงพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการ การให้ความอนุเคราะห์รถยนต์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนบริการของภาครัฐ เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดความผาสุกของประชาชนโดยแท้จริง

Cr. สุกัลยา บัวงาม