วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

เรือนจำแม่ฮ่องสอน เปิดร้านกาแฟ หับเผย by คนดี คอฟฟี่ และ ร้านคนดี คาร์แคร์ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

Social Share

เรือนจำแม่ฮ่องสอน เปิดร้านกาแฟ หับเผย by คนดี คอฟฟี่ และ ร้านคนดี คาร์แคร์ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดพิธี เปิดร้านกาแฟและร้านคาร์แคร์ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด โดยความเป็นมาของร้านกาแฟ หับเผย by คนดี คอฟฟี่ คนดี คาร์แคร์ เกิดจากแนวคิดในการสร้างงานสร้าง อาชีพในรูปแบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบัน จึงได้นำแนวคิดการฝึกวิชาชีพให้กับ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ภายหลังพ้นโทษตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์และการนำกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการจำหน่ายกาแฟ การจำหน่ายขนมเบเกอร์รี่ และการฝึกวิชาชีพคาร์แคร์ถือเป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์ของเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นำแนวคิด การสร้างอาชีพที่ตลาดสังคมภายนอกต้องการ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ ทั้งการเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง ตามสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งแต่เดิมเรือนจำฯ จะฝึกวิชาชีพสายสามัญ สายอาชีพ เป็นหลักรวมทั้ง ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างแกะสลัก ช่างสานเข่ง ช่างเย็บผ้า และการทำอาหารในเรือนจำ ทั้งนี้แหล่งงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ ทางเรือนจำฯ ได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพการจำหน่ายกาแฟ พัฒนาพฤตินิสัย ไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วงเงินประมาณ 3แสนบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาทำการสอน ทั้งภาควิชาการและนอกจากนี้ ยังได้ใช้เงินนอกงบประมาณด้านการฝึกวิชาชีพของเรือนจำ จำนวนหนึ่งมาสมทบในการตกแต่งสถานที่ เพื่อให้ร้านกาแฟ ได้มาตรฐานและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Cr. สุกัลยา บัวงาม