วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน บินลาดตระเวนสำรวจเชื้อเพลิงในป่า ป้องกันการลักลอบเผา

Spread the love

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในพื้นที่เสี่ยง เตรียมกำหนดมาตรการควบคุมการเผา

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม และฝ่ายเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุเชื้อเพลิง(ใบไม้แห้ง) คงเหลือในพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า. เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทำกินในเขตป่าของราษฎร

การปฏิบัติการบินครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เพื่อดำเนินการสำรวจในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอขุนยวมได้แก่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ และตำบลแม่อูคอ พบว่า ในเขตตำบลดังกล่าวมีสภาพพื้นที่ที่มีการแผ้วถางเพื่อเตรียมการเพาะปลูกแบะมีแนวโน้มจะมีการเผา เป็นจำนวนหลายแห่ง และบางแห่งได้มีการเผาพื้นที่จนลุกลามเข้าเขตพื้นที่ป่า และเกิดกลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ ทั้งนี้ภายหลังปฏิบัติการบินลาดตระเวน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะจึงเรียกประชุม “ศปก ไฟป่า อำเภอขุนยวม “ เพื่อกำชับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการเผาวัสดุเชื้อเพลิงจนเกิดการลุกลามทำให้เกิดหมอกควันที่มีระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้อำเภอขุนยวมรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดโดยเร็วและนำข้อมูลเสนอศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการประชุมประจำเดือนเมษายนนี้ เพื่อวางมาตรการในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
4 วันแล้ว แม่ฮ่องสอนดีใจไม่เจอผู้ป่วยโควิดเพิ่ม เหลือรักษาตัวใน รพ. เพียง 7 คน
บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียงอ่วม น้ำป่าซัดเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง
CSE ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา ปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่
(คลิป) รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่บินด่วน ดูไฟป่าสะเมิง ยืนยันใกล้มอด เหลือแค่ไฟติดตามตอไม้
(คลิป) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เร่งส่ง ฮ. พร้อมกำลังพล ดับไฟป่าสะเมิง เชียงใหม่
(คลิป) รู้หรือยัง 29 มี.ค. ชาวเชียงใหม่เตรียมดีใจ ขายใบไม้ได้กิโลละ 2 บาท ด้านหลังศาลากลาง