วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ชาวแม่อาย ร่วมใจจัดทำพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน และทำบุญอายุวัฒนะมงคลให้กับพระครูชัยมังคลารักษ์ อายุ 60 ปี 50 พรรษา

Social Share

ชาวแม่อาย ร่วมใจจัดทำพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลให้กับพระครูชัยมังคลารักษ์ อายุ 60 ปี 50 พรรษา

11 กรกฏาคม 2566 พระเทพมังคลาจารย์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆาราวาส และส่วนราชการ ร่วมจัดพิธีสืบชะตาอายุวัฒนมงคลที่วัดชัยมงคล (ฮ่างต่ำ) บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะสงฆ์พร้อมขาวบ้านส่วนราชการและญาติธรรมได้พร้อมรวมใจมุทิตาจัดทำพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลให้กับพระครูชัยมังคลารักษ์ (พระครูพิรุณ สิริจนฺโท พระเกจิล้านนา) อายุ 60 ปี 50 พรรษา

โดยมีการจัดทำพิธีทางสงฆ์แบบล้านนาไทย สวดเจริญอายุวัฒนะมงคลพร้อมสวดมนต์สืบชะตาหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลกับชาวบ้านญาติธรรมเป็นการบำรุงขวัญให้กับชาวบ้านตลอด จนพระครูชัยมังคลารักษ์ ที่ปฏิบัติภารกิจของพระสงฆ์ อย่างเต็มความสามารถสร้างทุกอย่างในกิจกรรมของสงฆ์ สร้างวัดวาราม ครบทุกส่วน เจดีย์ วิหาร อุโบสถ ศาลา กุฏิ รั้วรอบขอบชิด ที่สำคัญสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชาวบ้านเยาวชน ศิษยานุศิษย์ ให้รักกัน อภัยซึ่งกันและกัน ให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกัน ปฏิบัติตัวเองและเพื่อนบ้านให้รักกันสามัคคีกันเพื่อทุกคนจะได้มีความสุข ให้อยุ่ในการคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ก็ได้มอบกองทุนให้กับชาวบ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรเรียนนักธรรม เพื่อเพิ่มพูนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเพื่ออนาคตส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับนักเรียนในหมู่บ้านให้มีการศึกษาสูงสุดเพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติของเราอย่างมีศักยาภาพต่อไป และถวายเต็นท์ให้กับวัดในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง พร้อมทั้งฆ้องใหญ่ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ (จีน สิงคโปร มาเลเซีย และญี่ปุ่น) ที่ทราบว่ามีการจัดงานในวันนี้ก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง และชาวบ้านได้ร่วมกันถวายการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลขึ้นใ เป็นกำลังใจและศิริมงคลทั้งพระครูชัยมังคลารักษ์และชาวบ้านตลอดจนลูกศิษย์ญาติธรรมทุกคน และยังส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปการแสดงของล้านนาคือการซอแบบพื้นเมืองล้านนาไม่ให้สูญหายอีกด้วย