วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

(มีคลิป) หนองบัวพระเจ้าหลวง ดอยสะเก็ด จัดยิ่งใหญ่งานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา

หนองบัวพระเจ้าหลวง ดอยสะเก็ด จัดยิ่งใหญ่งานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา

10 พ.ย. 62 : นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562” โดยมี นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 10,000 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานได้มีพิธีบวงสรวงรูปปั้นพญนาคราช การแสดง “ฟ้อนผางผะตี๊บ” จากกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเชิงดอย ประกอบการแสดงพลุ การแสดงโคมผัดยักษ์ การแสดงแสงสี ดอกบัวยักษ์ ลัญลักษณ์แห่งหนองบัวพระเจ้าหลวง มหกรรมโคมไฟล้านนาแสงสียี่เป็ง ประดับผางผะตี๊บทั่วบริเวณหาดทรายหนองบัวพระเจ้าหลวงกว่า 5,000 ดวง การแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง “น้องส้มป่อย สะก๊อยลื้อ และหนึ่งเดอะสะล้อ” การแข่งขันโคมไฟ (ว่าวไฟ) ลอดห่วง ชิงรางวัล

นอกจากนี้ยังมีการแสดงล้านนาล่องสะเปา, การแสดงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ “ชนเผ่าลีซู”, การแสดงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ “ชนเผ่าคะฉิ่น หรือระหว่าง” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และชมการแสดงนักดนตรีวง BACKUP จากพ่อบ้าน แม่บ้าน และบุตรหลาน รวมถึงนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ และในค่ำคืนของวันที่ 11 – 12 พ.ย. 62 จะมีพิธีปล่อยโคมไฟบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ คืนละ 5,000 ลูก รวม 10,000 ลูก

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงาม ให้ประชาชนในชุมเกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักในวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน และหนองบัวพระเจ้าหลวง สร้างความรักความสามัคคีของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น