วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

(มีคลิป) พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

Social Share

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมให้อย่างเร่งด่วน

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

ช่วงเช้าวันที่ (17 เมษายน 2561) เจ้าหน้าที่ ชป.รส.อ.แม่ทา มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) นำโดย พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน.1 ในฐานะ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ได้มอบหมายให้ จ.ส.ท.วิฆเนศ ยศกุณา หน.ชป.รส.อ.แม่ทา มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งว่าได้รับความเสียหาย จากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ อ.แม่ทา ทั้งหมด 2 ตำบล หลังได้รับแจ้งว่าถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มจนบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

โดยจุดแรกได้เข้าตรวจสอบที่ ตำบลทาทุ่งหลวง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 6 หลังคาเรือน และที่บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหายจำนว 5 หลังคาเรือน ต่อมาได้เข้าตรวจสอบที่ตำบลทากาศ ที่บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 1 ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคารือน บ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคาเรือน และที่บ้านดอยแช่ หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย จำนวน 15 หลังคาเรือน ซึ่งเบื้องต้น ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงและเทศบาลตำบลทากาศ โดยทางเทศบาลจะได้ทำความช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

ต่อมาในช่วงบ่าย ทางเจ้าหน้าที่ทหารชุดเดียวกัน ได้ร่วมกับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา, นาย ดำรงค์ จินากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ, ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยแช่ ร่วมกันมอบกระเบื้องและซ่อมแซมบ้านของ นาง นา สุรินทร์กาศ ที่บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 3 บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพราะเกิดความเสียหายอย่างหนัก และสามารถซ่อมแซมไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว สำหรับในพื้นที่อื่นๆ ก็เตรียมเข้าให้ความช่วยเหลือต่อไป

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มลำพูน เสียหาย 2 ตำบล รวมกว่า 42 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ

เรื่องมาใหม่