วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ข่าวดี!! สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ ถึง 40 ตำแหน่ง

09 พ.ค. 2018
1829
Social Share

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ถึง 40 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 40 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nia.go.th หรือ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

หลังจากทำการสมัครแล้วให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันทที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.nia.go.th หรือ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

แหล่งที่มา – ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย
วสท. เปิดงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2018’ อย่างยิ่งใหญ่
ไซปรัสจับมือ VeChain Foundation และ CREAM พัฒนาฟินเทคและบล็อกเชนในไซปรัส