วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เปิดตัว IFCG Wealth cafe สาขาแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร

Social Share

เปิดตัว IFCG Wealth cafe สาขาแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมพัฒนากลไกเศรษฐกิจของจังหวัดตลอดจนภูมิภาคภาคเหนือ

ช่วงเช้าวันที่ (23 ก.พ. 61) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Grand Opening’’ IFCG Wealth cafe ที่ IFCG Wealth อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1 เพื่อบริการวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลายด้วยคำแนะนำ ภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ IFCG ยังมี Academy ที่คอยฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีคุณภาพ และเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินแก่คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ บริษัทไอเอฟซีจี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2552 โดยนายวิทูร เลิศพนมวรรณ CEO และคุณกุลธิดา เธียรนุกูล CFO สองผุ้ก่อตั้ง IFCG (INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTING GROUP) บริษัทไอเอฟซีจี จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระชั้นนำ ผู้บุกเบิกธุรกิจที่ปรึกษาการเงินอิสระในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีแนวคิดเดียวกัน โดยบริษัทมีทีมที่ปรึกษาด้านการเงิน (Wealth Advisor) ที่มีใบอนุญาตติดต่อกับผู้ลงทุน และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต รวมกันกว่า 200 ราย

ถือเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระแห่งแรกในประเทศไทย การทำงานของเราจะใช้เป้าหมายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเน้นในการวางแผนการเงินในทุกด้านก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน ตั้งแต่การค้นหาเป้าหมายการเงิน ทำรายการทรัพย์สิน เขียนแผนการเงิน รวมไปถึงการหาสินค้าการเงินที่ดีที่สุดในตลาดมาตอบโจทย์ทั้งยังมีสินค้าการเงิน การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ