วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ชาวบ้านแม่คะตวน ตื่นตัว สร้างภูมิคุ้มกัน ออกบ้านฉีดวัคซีนโควิดทะลุเป้าวันเดียว 456 ราย

Spread the love

ชาวบ้านแม่คะตวน ตื่นตัว สร้างภูมิคุ้มกัน ออกบ้านฉีดวัคซีนโควิดทะลุเป้าวันเดียว 456 ราย ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงเยี่ยมหน่วยเชิงรุก สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ต.คอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ คณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและสถานการณ์โควิดในพื้นที่ ซึ่งตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า และโรงพยาบาลสบเมย ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก (ซิโนแวค) แก่ประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 456 คน จากการเฝ้าระวังหลังจากการฉีดวัคซีน 30 นาที ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้นำน้ำดื่ม มาให้บริการประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน และได้รับน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในครั้งนี้ด้วย