วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจ ติดตาม การเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ และสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม สังเกตการณ์ การเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ และสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คาดมีผู้มาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 75

วันนี้ (20 ธ.ค. 63) ที่พุทธสถาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม สังเกตการณ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีประชาชน ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองต่างๆ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ วัสดุในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ และคาดว่าจะมีประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 75 ของประชาชนในพื้นที่