วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

เกษตรรอบตัว

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จับมือ ม.แม่โจ้ วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

25 ธ.ค. 2019
20 ธันวาคม 2562 : นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาในหัวข้อ "กลยุทธ์ในการกำจัดศัตรูพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการทางชีวภาพ" โดยมี นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน ตัวแทนเกษตรกร ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนควา