วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน

18 มี.ค. 2021
321
Spread the love

วิสาหกิจฯทุ่งแพม ระบุ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรแก่เกษตรกรแม่ฮ่องสอนปลูกกัญชาคุณภาพ ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ฯบ้านทุ่งแพม เผย ควรสนับสนุนต่อยอดให้เกษตรกรแม่ฮ่องสอน ได้มีรายได้ผ่านโครงการนำร่อง 1 วิสาหกิจ 1 อำเภอ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม โดยความร่วมมือของ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่ร้อยตรี พศิน รัตนวรกรณ์ จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เพื่อศึกษาต่อยอดผลักดันสนับสนุนให้เกษตรกรแม่ฮ่องสอนสามารถปลูกกัญชาและมีรายได้ โดยผ่านโครงการนำร่อง 1 อำเภอ 1 วิสาหกิจชุมชน

ด้าน นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางวิสาหกิจชุมชนฯบ้านทุ่งแพม พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกกัญชาที่ถูกต้อง พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิธีการปลูก วัสดุปลุก เทคนิคการปลูก การก่อสร้างโรงเรือน การขออนุญาต ตลอดจน การสนับสนุนสายพันธ์กัญชา และ พัฒนาสายพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับประโยชน์จากการปลูกกัญชาอย่างสูงสุด ทั้งนี้ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ถือเป็นแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีสายพันธุ์กัญชาที่หลากหลายจากการรวบรวม และ พัฒนาสายพันธุ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นโรงเรือนระดับ Medical Grade มาตรฐาน GMP ระดับสากล ใช้ระบบ QR CODE ติดตามการใช้งานของกัญชาแต่ละต้น

#ปลูกกัญชา #กัญชารักษาโรค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน” นายกกิ่งกาชาดแม่สะเรียงส่งความห่วงใย ให้ทีมป้องกันโควิด
“บุญรักษา” เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดตรวจมอบสิ่งของสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
แม่ฮ่องสอน สกัดโควิด-19 ปิดหมู่บ้านห้ามคนภายนอกเข้า วอนลูกหลานทำงานพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องกลับมา
ม.แม่โจ้ ปลูกกัญชาเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้สารแคนาบินอยด์ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา