วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

มทร.ล้านนา ร่วมพิธี ลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”

Social Share

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์” ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายมีจำนวน 16 ชนิด ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 ชนิด ประกอบด้วย มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเขือเทศจักรพันธ์ 2, ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย, ฟักทองประกายดาวล้านนา, กวางตุ้งเหลืองล้านนาและมะเขือเปราะเพชรล้านนาและการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 ชนิด

ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ทั้ง 16 ชนิด จะบรรจุอยู่ในซองที่ใช้ชื่อว่า “ซองฉลาดจันกะผัก” เพื่อให้เมล็ดพันธุ์คงไว้ซึ่งคุณภาพพร้อมด้วยคู่มือรายละเอียดตั้งแต่วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ย ราคาจำหน่ายซองละ 25-30 บาท และสำหรับในปี 2565 เป็นปีนักษัตรขาล จัดชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565 ” จำหน่ายเป็นของขวัญ ส่งความรักความปรารถนาดีในช่วงขึ้นปีใหม่ โดยในชุดจะประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางและอุปกรณ์การปลูก ที่ผู้รับสามารถนำไปปลูกได้ทันที จุดประสงค์คือ ต้องการให้ทุกคนสามารถปลูกผักได้เองด้วยวิธีง่ายๆ มีผักสดใหม่ปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน จำหน่ายในราคาชุดละ 499 บาท
ชุดปลูกผักจันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565 สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา ร้านภูฟ้า Lazada : Sorndaengseed Flagship store ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา