วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

ธุรกิจ-บันเทิง

กิจกรรมงานบันเทิงต่างๆ

เรื่องมาใหม่
มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.
เชียงใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยว จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม โชว์ดอกไม้นานาชนิดเมืองหนาว 9 จุด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้
สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า ปั้น 1,500 เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัด NBI-Youth Camp#10 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค จับมือสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กระตุ้นเศรษฐกิจส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด