วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

SUN สนับสนุน “ประเพณี เดิน–วิ่ง แม่โจ้-สันทราย สร้างสัมพันธ์ชุมชนน้องใหม่แม่โจ้” ประจำปี 2567

Social Share

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ภายใต้ตราสินค้า “KC” ร่วมสนับสนุนประเพณีเดิน-วิ่ง แม่โจ้ – สันทราย สร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 89

SUN มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โดยได้นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ตรา KC เพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสงลายเสือ กล้วยน้ำว้าหนึบ ธัญพืชรวม มันหวาน เป็นต้น ร่วมออกบูธสนับสนุนประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2567 เพื่อต้อนรับให้กำลังใจนักศึกษาน้องใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 89 และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นกการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องมาใหม่