วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ประกอบการ SME ทั่วภาคเหนือร่วมสัมนา “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

Social Share

กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ประกอบการ SME ทั่วภาคเหนือร่วมสัมนา “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

18 มิ.ย. 67 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน นำโดยนายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และเจ้าของแบรนด์ธุรกิจชื่อดังบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด มาเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA การเตรียมความพร้อมกับความตกลงล่าสุด ความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ด้วยระบบ ROVERs PLUS ตลอดจนวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานครั้งนี้อย่างแน่นอน

สนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถลงทะเบีนยได้ที่ https://forms.gle/sLtm1pq25UAoMTZP9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-7014654, 063-792 4412 สายด่วน 1385

เรื่องมาใหม่