วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

คึกคัก งานกระทงใหญ่อำเภอสบเมย อบต.กองก๋อย คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ลอยกระทง

Social Share

คึกคัก งานกระทงใหญ่อำเภอสบเมย อบต.กองก๋อย คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ลอยกระทง

วันทื่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงานลอยกระทง อำเภอสบเมย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ สภาวัฒนธรรม อ.สบเมย-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นทีจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสบเมย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงทำให้เกิดความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในกาสนับสนุนการสร้างSoft Power ของประเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า การประกวดขบวนแห่กระทง การแข่งขันมวยไทย การประกวดนางนพมาศการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 100,000 บาท และ งบประมาณจาก ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย โดยมีขบวนแห่กระทงใหญ่ รวม 11 ขบวน และ สาวงามที่ร่วมเวทีการประกวดนางนพมาศ 15 คน ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนชาวสบเมยเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Cr. สุกัลยา บัวงาม