วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ยันฮี” แจง 4 ข้อ จากการตรวจไม่พบวิตามินซีในน้ำดื่ม พร้อมออกแถลงยืนยันน้ำผสมวิตามินซี ผ่านมาตรฐาน และใส่ส่วนผสมวิตามินซีตามที่ระบุไว้บนฉลาก

Spread the love

ยันฮี แจง 4 ข้อ จากเหตุการณ์ตรวจไม่พบวิตามินซีในน้ำดื่ม พร้อมออกแถลงยืนยันน้ำผสมวิตามินซี ผ่านมาตรฐาน และใส่ส่วนผสมวิตามินซีตามที่ระบุไว้บนฉลาก

จากกรณีที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ทำการทดสอบปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี จำนวน 47ตัวอย่าง ที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด โดยตรวจพบว่า จำนวน 8 ชนิด ไม่พบปริมาณวิตามินซีตามที่สินค้าได้กล่าวอ้างไว้ และหนึ่งในนั้น พบเจอยี่ห้อบริษัทชื่อดัง ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ด้วย

ล่าสุดทาง วันที่ 16 ธ.ค. 63 ทางเฟสบุ๊ค บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตร์ จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบวิตามินซีในเครื่องดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์ โดยศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อแล้วไม่พบวิตามินซีในวันผลิต 7/10/2563 และหมดอายุ 7/10/2564 นั้น บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ที่มา เฟสบุ๊ค-เว็บไซต์ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์

1. บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานจาก GMP และมาตรฐานโรงงานด้าน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ รวมทั้ง ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล)

2. เครื่องดื่มยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ ได้มีการรับรองข้อมูลโภชนาการ จากห้องทดสอบเอกชนระดับมาตรฐาน ISO 17025 ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ของบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในทุก Lot.ของการผลิต อย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันว่าเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ ในทุก Lot.ได้ใส่ส่วนผสมวิตามินซี ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากของเครื่องดื่ม แต่ด้วยคุณสมบัติบางประการของวิตามินซี ที่มีความเปราะบาง อาจมีโอกาสที่จะสลายได้ง่ายกว่าวิตามินตัวอื่นๆ โดยเฉพาะการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ อาจส่งผลให้การสลายตัวเร็วขึ้นกว่าปกติ และวิตามิน ซี ยังสามารถสลายตัวได้ง่ายในที่ที่มีความร้อน แสง และความชื้น แต่วิตามิน ซี ที่สลายไปนั้น จะกลายเป็นสารอื่นแทน คือ L-tartrate ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดิม

4. ทีมงานวิจัยของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์และนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ คงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามินซี

ที่มา เฟสบุ๊ค-เว็บไซต์ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯได้วางแผนการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้น ยังคงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามิน ซี และ บริษัทฯใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามินซี วอเตอร์ด้วยดีเสมอมา และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป

ที่มา เฟสบุ๊ค ยันฮี วิตามิน วอเตอร์

ที่มา เฟสบุ๊ค-เว็บไซต์ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์