วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

ค้นหา: yanhee-vitamin-c-water

“ยันฮี” แจง 4 ข้อ จากการตรวจไม่พบวิตามินซีในน้ำดื่ม พร้อมออกแถลงยืนยันน้ำผสมวิตามินซี ผ่านมาตรฐาน และใส่ส่วนผสมวิตามินซีตามที่ระบุไว้บนฉลาก

20 ธ.ค. 2020
ยันฮี แจง 4 ข้อ จากเหตุการณ์ตรวจไม่พบวิตามินซีในน้ำดื่ม พร้อมออกแถลงยืนยันน้ำผสมวิตามินซี ผ่านมาตรฐาน และใส่ส่วนผสมวิตามินซีตามที่ระบุไว้บนฉลาก จากกรณีที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ทำการทดสอบปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี จำนวน 47ตัวอย่าง ที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด โดยตรวจพบว่า จำนวน 8 ชนิด ไม่พบปริม