วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

(คลิป) สภากอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน เผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่ ในวันยาเสพติดโลก

Social Share

สภากอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน เผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่ ในวันยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ลานเอนกประสงค์ลานเปียงฟ้า กองบัญชาการกองกำลังภากพื้นที่ดอยก่อวัน ด้านตรงข้าม บ้านพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พันเอก คำก้อนจื้น ผู้บังคับกองกำลังภาคพื้นที่ 1 คอยก่อวัน สภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) กองกำลังภาคพื้นที่ 1 ดอยก่อวัน นำประชาชน เยาวชนและทหารได้จัดกิจกรรมวันต่อค้านยาสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโลก รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนและเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่จับกุมได้ในพื้นที่

ยาเสพติดที่ยึดได้ และทำการจับกุมผู้กระทำผิด ห้วงเดือม มิถุนายน 2566 – มิถุนายน 2567 มียาเสพติด ยาบ้า 5,393,600 เม็ด เฮโรอิน1 กิโลกรัม ยาไอซ์ 105 กิโลกรัมคาเฟอิน 51 กิโลกรัม น้ำยาผลิตยาเสพติด 20 ลิตร ผงสีสำหรับผลิตยาเสพติด 10 กิโลกรัม จับผู้กระทำผิด คนลำเลียงยาเสพติด จำนวน 13 คน พร้อมคนงานโรงงานผลิตยาเสพติด จำนวน 15 คน ที่ผ่านมาทางกองกำลังได้จัดปฏิบัติการสกัดกั้นต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นและจัดการปราบปรามทำลายขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การผลิตและลักลอบนำเข้าประเทศไทยแล้วส่งต่อในเมืองหลวงใจกลางไทยและส่งต่อยังประเทศที่สามเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตขยายอิทธิพลและพัฒนาอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยแล้วยังเพิ่มการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทางกองกำลังภาคพื้นที่ 1 คอยก่อวัน สภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) จึงได้จัดพิธีเผายาเสพติดในวันยาเสพติดโลกครั้งนี้เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักและทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยการมุ่งเน้นที่ตัวประชาชน เยาวชน ห้ามยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด จัดให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย อยุ่กันแบบพอเพียง รักสามัคคีในพี่น้องร่วมชาติ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

Cr. สำราญ แสงสงค์

เรื่องมาใหม่