วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

Social Share

อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ยาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนเช่นกัน อำเภอแม่สะเรียง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด การให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่