วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดพระธาตุดอยกองมู ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Social Share

วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

27 มิ.ย. 67 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจริญพรเชิญชวนคณะศรัทธาสาธุชน และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา นำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 3 สิงหาคม 2567 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อลงทะเบียนและซักซ้อมคำขานนาคและฝึกขั้นตอนพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 พิธีปลงผม วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ช่วงเช้า ประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ช่วงบ่าย แยกอุปสมบท 3 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดหัวเวียงและวัดก้ำก่อ และวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ลาสิกขา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจริญพรเชิญชวนคณะศรัทธาสาธุชน และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา นำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 3 สิงหาคม 2567 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อลงทะเบียนและซักซ้อมคำขานนาคและฝึกขั้นตอนพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 พิธีปลงผม วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ช่วงเช้า ประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ช่วงบ่าย แยกอุปสมบท 3 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดหัวเวียงและวัดก้ำก่อ และวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ลาสิกขา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.081-0264544

Cr. ฉลอง มั่นสกุล

 

เรื่องมาใหม่