วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สสส. จับมือ 40 องค์กร จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ (ภูมิภาค) ครั้งที่ 2 “Thailand Reading Expo” อย่างยิ่งใหญ่

Social Share

สสส. จับมือ 40 องค์กร จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ (ภูมิภาค) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในอนาคตของประเทศ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 ธ.ค. 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ (ภูมิภาค) ครั้งที่ 2 : Thailand Reading Expo “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ภายในงาน ICCRF (International Children Content Rights Fair) และมหกรรม Big Bad Wolf

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตของประเทศ สำหรับ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค

นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา กล่าวว่า พลังของวรรณกรรมช่วยกล่อมเกลาและขัดเกลาให้มนุษย์ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ 0-6 ปี หรือช่วงปฐมวัย จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงอุดมคติและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในงานนี้องค์กรร่วมจัดงานได้นำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างให้เกิดรากฐานการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย รวมถึงสร้างความร่วมมือในการรณรงค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ ใน 4 โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างทักษะชีวิตสู่พลเมืองสร้างสรรค์ก้าวทันศตวรรษที่ 21 โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา นำเสนอนวัตกรรมผลงานส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัย อ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น โดยการเรียนรู้เทคนิคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กทุกพื้นที่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีงานนิทรรศการ เวทีวิชาการ การอบรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะวัฒนธรรม และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาครู พ่อแม่ อีกมากมาย

เรื่องมาใหม่