วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

อำเภอสารภีรณรงค์ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

Spread the love

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอสารภีตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากว้างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ วัดสันดอนมูล โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภีพร้อมด้วยคณะประกอบไปด้วยนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้างที่ยังลังเลใจไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและได้ชี้ถึงผลดีของการฉีดวัคซีนว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้

ปัจจุบันนี้ในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆ ได้นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนำเสนอทางด้านลบจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความสับสนเรื่องผลของการฉีดวัคซีนไปในทางด้านลบ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในตำบลเป็นจำนวนมากเมื่อผู้สูงอายุเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วต่างก็พร้อมใจกันลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนกันโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่าก รพ.สต.ท่ากว้าง พร้อมด้วย อสม.ในตำบลท่ากว้าง มาร่วมให้บริการการลงทะเบียน ณ บริเวณวัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่