วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

นายกฯ ท่ากว้าง นำทีมเจ้าหน้าที่ลุยเก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่

25 กันยายน 2563 : เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลร่วมกันรณรงค์เก็บขยะ บริเวณริมสองข้างทางบนถนนสายหลักของตำบลท่ากว้าง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เส้นทาง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก และโรคปวดข้อชิคุนกุนยา เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชการที่ 9 เนื่องในวันมหิดล

นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันมหิดล ทางเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชการที่ 9 โดยแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 เส้นทาง โดยเริ่มจากเส้นทางที่ 1 ตั้งแต่สี่แยกวัดหัวหลิม หมู่ที่ 1 ถึงสี่แยกวันสันดอนมูล หมู่ที่ 3 เส้นทางที่ 2 เริ่มจากสี่แยกบ้านล้องเดื่อ หมู่ที่ 4 ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง และเส้นทางที่ 3 จากบ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 6 ถึง เขตติดต่อตำบลขัวมุง เพื่อเก็บขยะที่อยู่บริเวณริมถนนสองข้างทาง เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อชิคุนกุนยา และยังเป็นการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนรักษาความสะอาดในพื้นที่ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกกับประชาชนด้วย