วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ผู้ว่าฯ ตาก เดินทางตรวจ รพ.สนาม ที่ มทร.ล้านนาตาก เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19

Spread the love

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร), นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประชาคมในส่วนของคณาจารย์ และประชาชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดวางเตียงนอน และทดสอบไปแล้ว จำนวน 144 เตียง โดยแบ่งแยกชัดเจนระหว่างผู้ป่วยชายและหญิง ไม่ให้ปะปนกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีขยายวงกว้างและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก