วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

SUN ร่วมกับ ธ.ก.ส. สานต่อโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

Social Share

SUN ร่วมกับ ธ.ก.ส. สานต่อโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ บูธนิทรรศการ ธ.ก.ส. ในงาน “เกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยในปี 2565-2566 บริษัทได้ร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน และขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และตาก ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เพื่อสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท และ ธ.ก.ส. จึงได้จัดพิธีลงนาม MOU ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและหาแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่าย และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความยั่งยืนในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ต่อไป

นอกจากนี้ SUN ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ การบูรณาการนวัตกรรมที่อัจฉริยะสำหรับธุรกิจเกษตร และขนทัพสินค้ายอดนิยมที่นำไปแสดงในงาน “เกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” เพื่อให้เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย ได้ที่บูธ SUN บริเวณโซน E1 ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องมาใหม่