วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ทหารพราน 36 เข้าช่วยเหลือ ในศูนย์พื้นที่พักพิงฯ สบเมย หลังน้ำป่าไหลหลาก

Social Share

ทหารพราน 36 เข้าช่วยเหลือ ในศูนย์พื้นที่พักพิงฯ สบเมย หลังน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ความคืบหน้าน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ศูนย์อพยพฯแม่ลามาหลวง และ แม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งผลทำให้บ้านเรือนของ ผภร. ที่อาศัยอยู่ 2 ฟากฝั่งลำห้วยถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มพัดพังเสียหายจำนวน 59 หลังเสียหายทั้งหลัง 12 หลังบางส่วน 47 หลังโรงเรียนและศูนย์ประสานงานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยจำนวน 2 หลังเสียหายบางส่วน เบื้องต้น ได้แจ้งให้ผภร.ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปอยู่ ณ สถานที่ที่ปลอดภัย(บ้านญาติ โรงเรียน)ซึ่งเบื้องต้นได้มีเสียชีวิต มี องค์กร TBC องค์กร MI ช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานฯ บ้านแม่ลามาหลวง จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือ ผู้หนีภัยจากการสู้รบ พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง ในการปรับปรุงสาธารณูปโภค และที่อยู่อาศัย