วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

มงลง “น้องบัวตอง” คว้าตำแหน่งธิดาพริกกะเหรี่ยง งานของดีอำเภอสบเมย ปี 2567

Social Share

มงลง “น้องบัวตอง” คว้าตำแหน่งธิดาพริกกะเหรี่ยง งานของดีอำเภอสบเมย ปี 2567

ค่ำคืนวันที่ 25 ม.ค. 67 การประกวดธิดาพริกกะเหรี่ยง ในงานของดีอำเภอสบเมย และประเพณีวัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย 2567 จัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยมีสาวงามชนเผ่ากะเหรี่ยงเข้าประกวด จำนวน 11 คน

ผลการประกวดมี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิรัชญา ส่าเหล่วา หรือ น้องบัวตอง อบต.ป่าโปง ส่งเข้าประกวด คว้าตำแหน่งธิดาพริกกะเหรี่ยง พร้อม รับเงินรางวัล 7,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชลดา รุกขวัฒนาขน รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอัครีมา วัสมลวรกุล รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอธิชา สุธรรม รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวประภาพร พานทอง รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมด้วยสายสะพาย และถ้วยรางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวอธิชา สุธรรม รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่