วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

กองบัญชาการควบคุมไฟป่าฯ ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ อ.เฉลิมชัย ขับเคลื่อนสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้ง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

วันที่ 22 ธ.ค. 63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า นำทีมงานประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยร่วมกับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

เนื่องจากห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคมและสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการนำบุคคลต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รักบ้านเกิด มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน มาช่วยขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ

สำหรับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้ง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นผู้หนึ่งที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ 7 วัน พบสะสม 1,666 จุด บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดกำลังเข้าพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่โล่ง
CSE ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา ปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่
(คลิป) รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่บินด่วน ดูไฟป่าสะเมิง ยืนยันใกล้มอด เหลือแค่ไฟติดตามตอไม้
(คลิป) รู้หรือยัง 29 มี.ค. ชาวเชียงใหม่เตรียมดีใจ ขายใบไม้ได้กิโลละ 2 บาท ด้านหลังศาลากลาง
เชียงใหม่ ขายได้ทุกอำเภอ ไม่ต้องเผา เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินขายได้จริง
CSE รับมอบเงินจาก บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 3 หมื่นช่วยโครงการส่งมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5