กองบัญชาการควบคุมไฟป่าฯ ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ อ.เฉลิมชัย ขับเคลื่อนสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้ง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

วันที่ 22 ธ.ค. 63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า นำทีมงานประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยร่วมกับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างสำนึกป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

เนื่องจากห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคมและสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการนำบุคคลต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รักบ้านเกิด มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน มาช่วยขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ

สำหรับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้ง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นผู้หนึ่งที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนคลิกออฟ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 21 ม.ค. นี้ ที่เชียงใหม่
พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลจัดการเชื้อเพลิงให้ทันก่อน 31 ม.ค. นี้ เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
กองทัพภาค 3 เร่งควบคุมไฟป่าป้องกันหมอกควัน PM 2.5 เชียงใหม่เป็นอันดับ 2 ด้านเชียงดาวเตรียมแผนลาดตระเวนจับกุมผู้ลักลอบเผา
เชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยควัก 1.2 ล้านบาท ซื้อประกันให้จิตอาสาดับไฟป่า 34,000 กรมธรรม์