วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College

Social Share

อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรและนักศึกษา ณ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College มณฑลกุยโจว สาธารณประชาชนจีน ในหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd โดยมี Mr.Wu Binru Present of Guizhou Light Industry Technical and Vocational College Secretary Fan Tiegang ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคาร ห้องปฏิบัติงานด้านพลังงานทางเลือก ยานยนต์ไฟฟ้า ห้องประชุม แล้วได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในลำดับต่อไป