วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารจากสถานประกอบการ ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม

Social Share

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารจากสถานประกอบการ ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการ ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนการบริหารงานในภาคผู้ประกอบการ จาก คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ให้เกียรติบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในหัวข้อ “ทิศทางของหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับสถานประกอบการ” และ “แนวคิดยุคการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Change Agent Mindset) ต่อการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ Entrepreneurship (Innovative and Resilience)” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ บริษัท เขียงใหม่เพรซมิลค์ จำกัด