วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

สวท.แม่สะเรียง จัดพิธีรับ-มอบตำแหน่ง ผอ.คนใหม่ พัฒนาขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Spread the love


สวท.แม่สะเรียง จัดพิธีรับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง พร้อมผนึกกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา สวท. มุ่งสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีรับและส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (สวท.แม่สะเรียง) ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยม่ะเรียง อ.แม่สะเรียง โดยเป็นการรับ – ส่งมอบงาน ระหว่าง นายสมชาย เกิงฝาก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวท.แม่สะเรียง และนายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.แม่ฮ่องสอน) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเครือข่ายสื่อมวลชนแม่ฮ่องสอนสายใต้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวว่า การจัดพิธีส่งมอบงานในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนสานต่องานปัจจุบัน และพัฒนาต่อยอดการทำงานของ สวท.แม่สะเรียง ให้บรรลุลุล่วงสู่ประโยชน์ของประชาชน

ด้าน นายสมชาย เกิงฝาก ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง กล่าวว่า จะร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา สานต่องานของ สวท.แม่สะเรียง ต่อไป สิ่งที่ดีงามจะสานต่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สัญญาจะทำให้สวท.แม่สะเรียง พัฒนาก้าวหน้าดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการจะพัฒนาตามแนวคิดดังกล่าว จากนี้ไปจะเน้นส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างทีมงาน สวท.แม่สะเรียง พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน และจะเร่งสร้างเครือข่ายในชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารความต้องการจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด