วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ร้องขอเรือทหารพราน 36 ครูชายแดนบ้านสบเมย ขนเสบียงอาหารกลางวันเด็ก หลังถนนถูกตัดขาด สัญจรไมได้

Social Share

ร้องขอเรือทหารพราน 36 ครูชายแดนบ้านสบเมย ขนเสบียงอาหารกลางวันเด็ก หลังถนนถูกตัดขาด สัญจรไมได้

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ภายหลังในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมาในหลายพื้นที่ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มต้นไม้สักโค่น ปิดทับเส้นทาง ส่งผลทำให้ถนนหลายเส้นทางถูกปิดรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เช่นเดียว กับ เส้นทาง บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ล่าสุด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 อำนวยความสะดวก ให้กับ นายศรีวงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเมย ที่ได้ร้องขอเรือในการเดินทาง เข้าโรงเรียน เพื่อส่งครูจำนวน 15 คน ที่ได้รับการบรรจุใหม่และครูที่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่ ปฏิบัติการสอน พร้อมกับ ลำเลียงเสบียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องจากเส้นทาง ทางรถยนต์ ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทาง หน่วยทหารพราน ที่ 36 จึงได้สนับสนุนเรือ รวม 5 ลำ เป็นเรือเร็วปฏิบัติการของหน่วย จำนวน 3 ลำ ส่งคณะครู พร้อมประสานเรือขนาดกลางของราษฎรในพื้นที่ จำนวน 2 ลำ เพื่อ บรรทุกอาหารสด, อาหารแห้ง สื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยออกจากท่าเรือ บ้านแม่สามแลบ วิ่งล่องตามลำน้ำสาละวิน ลงบริเวณ ท่าเรือ บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน