วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แนะหน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลกำลังพล เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

14 มิ.ย. 2023
6001
Social Share

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แนะหน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลกำลังพล เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ภายหลังตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยรองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการกองยุทธการ, กองส่งกำลังบำรุงและรองนายแพทย์ใหญ่ กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ ด้านการดูแลทางการแพทย์ แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 และรับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

 

วันนี้คณะรองแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ม.พัน 28 พล.ม.1) ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ,มณฑลทหารบกที่ 36 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ( ป.21 พัน 30 ) ,กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 ( ม.3 พัน 13) , กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ( ช.พัน.8 พล.ม.1 ) และ กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 (ส.พัน11 พล.ม.1 ) ค่ายพ่อขุนผาเมือง ซึ่งทุกหน่วยฝึกสามารถจัดการด้านการฝึกทหารใหม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ได้เป็นอย่างดี

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในปีนี้กองทัพบกได้กำหนดให้ทุกหน่วยฝึก ดูแลสุขภาพของทหารใหม่ทั้งสุขภาพกายและใจอย่างทั่วถึง เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อาจเกิดผลกระทบต่อการฝึกโดยเฉพาะอากาศร้อน และบางพื้นที่เกิดฝนตก ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยฝึกทหารใหม่ต้องมีความพร้อมในการดูแล, การรักษาพยาบาล และการป้องกันการเจ็บป่วยจากการฝึกทหารใหม่ทุกนาย ให้ครอบคลุม และต่อเนื่อง พร้อมกำชับหน่วยฝึกทหารใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลค่าย ประสานการปฏิบัติกับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในการนำส่งทหารใหม่ เข้ารับการรักษาพยาบาลทันที หากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญในการจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ (นายสิบพยาบาล )ประจำหน่วยฝึกในแต่ละฐานการฝึก เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยอาการป่วยเบื้องต้นได้ทันที เพื่อลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ทั้งนี้ขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ มั่นใจได้ว่ากองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 จะดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างดีที่สุด