วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงนามร่วมกับ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผลักดันสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ไฟฟ้า อบายมุขและเรื่องทะเลาะวิวาท

Social Share

ผู้ว่าร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กับศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และสำนักงานเขตพี่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนต่อไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล